Home

Dat Nederland een fietsland is, is algemeen bekend. Nergens ter wereld zijn er per inwoner gemiddeld het aantal fietsen als wat Nederland per inwoner telt. In Nederland tellen wij per inwoner 1,1 fietsen. Volgens het onderzoek van de Rabobank telt het aantal fietsen wat bruikbaar is 22 miljoen. Het aantal elektrische fietsen groeit met de dag en is al boven de 1 miljoen gestegen. De Nederlander legt gemiddeld 900 kilometer af per jaar met de fietsen. Met de elektrische fietsen komt men al gauw uit op 1.500 kilometers die gefietst worden. Dat het aantal gereden kilometers hoger uit komt bij elektrische fietsen dan de normale fiets is ook niet zo gek. Met een elektrische fiets kan je met minder inspanning toch het aantal kilometers overtreffen dat je fietst op een normale fiets.

Dat de auto als nummer één favoriete vervoersmiddel wordt gezien is ook niet vreemd. Over het algemeen gaat werkend Nederland met de auto naar het werk toe, de afstand die afgelegd wordt is meestal groter dan 10 kilometer. Maar het aantal personen wat zich met de auto vervoerd wordt steeds minder, omdat het bewust zijn van de milieu en gezondheid toe neemt. Ook het aantal recreatieve fietsers stijgt met de dag.

Over het algemeen is de consument niet erg merktrouw. Slechts 25% van de consumenten gaat bij een aankoop van een fiets voor een specifiek merk. Wel kiest ruim 70% van de consumenten voor een bekend merk binnen de fietsen sector. De reden van deze cijfers, is omdat een fiets kopen heel vaak een impuls aankoop is. Minder gunstige weer omstandigheden hebben een nadelige invloed op de aankoop. De consument wil ook zo veel mogelijk kunnen met de fiets en zo min mogelijk ervoor betalen. Langzamerhand worden de vorm en het kleurgebruik van de fiets wel steeds belangrijker. Dit zie je ook terug in de productielijn van fabrikanten en fietsenwinkels. De winkels en fabrikanten doen steeds meer moeite om hun klantenkring te vergroten. Winkeliers en fabrikanten worden steeds meer trouw aan één merk en te richten op één of twee soorten fietsen.

Bestedingen

Jaarlijks besteden Nederlanders 1.6 miljard euro aan de fietsen. Ruim 80% van dat bedrag gaat uit naar nieuwe fietsen. De overige 20% gaat uit naar reparaties, onderdelen en accessoires voor de fiets. De stijgende verkoop van de elektrische fiets speelt hierin een belangrijke rol.

Statistieken BOVAG fietsenhandel

Nieuwe fietsen

Het aantal nieuwe fietsen is in 2014 is na jaren van daling opnieuw gestegen.  Dit komt mede door de afschaffing van het Fietsplan. In 2015 zal daardoor het volume sterk onder druk staan. De Werkkostenregeling biedt onvoldoende mogelijkheden voor een bedrijfsfiets en de licht aantrekkende economie kan deze daling niet opvangen.

Elektrische fietsen

Ruim 20% van de nieuwe fietsen is elektrisch. De gemiddelde prijs voor een elektrische fiets is 1.870 euro. Dat is bijna het dubbele van een fiets. De markt verjongt ook heel erg. De groei van de elektrische fiets gaat hard onder de leeftijdsgroep onder de 50 jaar. In de grote steden is deze groei voornamelijk te merken. De opmars van deze fietsen onder deze doelgroep is vanwege de relatief lage kosten van de fiets en het een aantrekkelijk alternatief is voor het openbaar vervoer. De fiets wordt gebruikt voor korte ritten, voor lange ritten (+10 km) worden wel andere transport middelen gebruikt.

Tweedehands fietsen

Jaarlijks worden er ruim 750.000 fietsen verkocht in Nederland die tweedehands zijn. In totaal telt Nederland zo’n 22 miljoen fietsen. Gemiddeld zijn dat zo’n 3 fietsen per huishouden. Van bij de fietsenwinkels is ruim 40% tweedehands. Dit percentage is langzaam stijgend. Een tweedehands elektrische fiets brengt niet veel op, misschien zo’n 500 euro en vaak minder. Een nieuwe kost al vaak boven de 1.600 euro. De eerste generatie elektrische fietsen is eigenlijk al niks meer waard door alle innovaties van de afgelopen jaren.

Internet

In 2013 werden ruim 90.000 fietsen via het internet verkocht. In 2010 waren dit er 129.000. Het hogere aandeel elektrische fietsen gecombineerd met fabrikanten die via websites informeren en de vakhandel als afrekenpunt gebruiken, zorgt wellicht voor een wat vertekend beeld.

Brommer- en snorfietsenmarkt

De verkoop van bromfietsen steeg in 2014 met ruim 6%, dat waren 7.828 exemplaren. De snorfiets nam met 10,1% toe en dat telde 24.415 stuks. Sinds 2008 nam de verkoop van brom- en snorfietsen af. In 2010 daalde ook de afzet van snorfietsen. Sinds 2014 is er weer een stijgende lijn in gekomen.

Eind 2013 / begin 2014 werd de bromfiets populairder dan de snorfiets. Eind 2013 waren er 600.000 snorfietsen en 550.000 bromfietsen. Het aantal snorfietsen is vanaf 2007 per jaar gemiddeld met 16% gestegen. Het aantal brommers groeide vanaf toen met 8%. Vooral 20- tot 25 jarigen kopen vaker een snorfiets. Het aantal snorfietsen in deze categorie is sinds 2007 met 170% gestegen. Onder jongeren heeft populariteit van de bromfiets te lijden onder de invoering van het praktijkexamen dat sinds 2010 afgelegd moet worden. Begin 2011 lag het aantal bromfietsen van 16- en 17 jarigen 20% lager dan het jaar daar voor. Vanaf 2012 speelt er een mogelijkheid voor 17 jarigen om via 2toDrive een autorijbewijs te halen. Dit is een hele belangrijke, neerwaartse rol.

Daarnaast worden er nog eens zo’n 300.000 gebruikte brom- en snorfietsen verkocht. Hiervan is ruim 80% particulier.